Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Η εκκλησία έχει τον κύριο και αποφασιστικό λόγο για την ύλη των Θρησκευτικών


Το δικαίωμα της εκκλησίας παραβιάζεται στην περίπτωση που η Πολιτεία αποφασίσει να διδάσκονται ως ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών στις σχολικές μονάδες κείμενα, που η Εκκλησία τα θεωρεί ασυμβίβαστα.

Mε βάση την Ελληνική Νομοθεσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έχει τον κύριο και αποφασιστικό λόγο και δικαίωμα για τον καθορισμό της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσαν δέκα έγκριτοι Νομικοί και Επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί, επί ερωτημάτων σχετικά με το μάθημάτων Θρησκευτικών που έθεσε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Στη γνωμοδότηση σημειώνεται ότι "η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, είναι, με βάση την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 3 § 1 του Συντάγματος), φορέας του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και ότι το δικαίωμά της αυτό παραβιάζεται στην περίπτωση που η Πολιτεία αποφασίσει να διδάσκονται ως ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών στις σχολικές μονάδες κείμενα, που η Εκκλησία τα θεωρεί ασυμβίβαστα, κατά το μάλλον και ήττον, προς τις αρχές της διδασκαλίας της, όπως η διδασκαλία της ειδικότερα καθορίζεται και κατοχυρώνεται στις και με τις προπαρατιθέμενες διατάξεις του άρθρου 3 του Συντάγματος, της Εκκλησίας της Ελλάδος δικαιουμένης να ζητήσει την ικανοποίηση του δικαιώματός της τούτου από την Ελληνική Δικαιοσύνη και αν χρειασθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".


Διαβάστε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση των δέκα έγκριτων Νομικών και Επίτιμων δικαστικών λειτουργών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου