Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου, κατά τήν σημερινή Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς Του, "ὑπό τήν ἄγρυπνον περιφρούρησιν" τοῦ Ἁγίου Ἐκκλησιάρχου τῆς Μονῆς π. Θωμᾶ Ἱερομονάχου.  Φωτό: Θεοπίστη Μοναχή       Ἡ Ἐρίτιμος Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, «ὡς πανίερον χρῆμα καί κειμήλιον ἔνθεον», «βρύουσα ἰάσεις παντοδαπάς, τοῖς πιστῶς ταύτῃ προστρέχουσι».
       Ἡ Ἁγία Κάρα εἶναι τοποθετημένη μέσα σέ μιά, κυκλοτερή, «ἐν εἴδει ποτηρίου», ἀργυρόχρυση θήκη ὕψους 52 ἑκ. Πάνω ἀπό τήν Ἁγία Κάρα ὑπάρχουν, διασταυρούμενα δύο ἀργυρά ἐλάσματα, πάνω στά ὁποῖα εἶναι χαραγμένα τά ἑξεῖς: «Ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ». «Ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ τόν τύπον τῶν ἥλων καί βάλω τόν δάκτυλον».
       Τά ἐλάσματα αὐτά, τῶν ὁποίων τά ἄκρα ἐφαρμόζονται σέ ἀργυρή πλάκα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πάνω στή στεφάνη, συγκρατοῦν ὁλόκληρη τήν Ἁγία Κάρα, εἶναι δέ στολισμένα  ἀπό ἕξι ὁμοιόμορφα κοσμήματα ἐν εἴδη μικρῶν στεμμάτων ἀργυρεπιχρύσων μετά σμάλτων, καθένα ἀπό τά ὁποῖα φέρει ἀπό πέντε μικρά ρουμπίνια. Θά ὁλοκληρώσω, παραλείποντας βέβαια ἀρκετά στοιχεῖα (γιά νά μήν κουραστεῖ ὁ ἀναγνώστης), μέ τό δεύτερο μέρος τῆς περιγραφῆς.
Ἡ θήκη, ἐπάνω, καλύπτεται μέ ἀργυρεπίχρυσο κάλυμμα, πάνω στό ὁποῖο εἰκονίζεται ἀνάγλυφος ἡ ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ· πάνω στό ποτήριο παρίστανται ἀνάγλυφοι ὁ Ἰησοῦς «ἐν τῷ μέσῳ κρατῶν ἐπί τῆς ἀριστερᾶς σφαίραν καί διά τῆς δεξιᾶς εὐλογῶν», στά δεξιά Του ἡ Θεοτόκος καί γύρω-γύρω οἱ δώδεκα Άπόστολοι. Στή βάση εἰκονίζονται, ἀνάγλυφοι ἐπίσης, οἱ Ὅσιοι Σάββας καί Χριστόδουλος, κάτω ἀπό τούς ὁποίους εἶναι χαραγμένα τά ἑξεῖς: «Ὁμώνυμον φύλαττε Σάββα Θεόφρων πανευγενῆ ἄρχοντα Σερδάρην Σάββαν». «Χριστοῦ σε δοῦλον ὦ Χριστόδουλε μάκαρ, παντοίας τηρεῖν  βλάβης με ἱκετεύω». 
Στήν περιφέρεια τῆς βάσης εἶναι χαραγμένα τά κατωτέρω: «Χριστοῦ αὐτόπτῃ μαθητῇ τῷ Διδύμῳ Θωμᾷ προσάγει ἀναπόσπαστον δῶρον, ὁ πανευγενής ἄρχων Σερδάρης Σάββας πατρίς Πάτμος, Φωκιανός δέ τοὐπίκλην· 1817 Ἰανουαρίου· ἐν Ἰασίῳ τῆς Μολδαυΐας, ἐπί Ἡγεμονίας τοῦ Ὑψηλοτάτου Αὐθέντου Σκαρλάτου Ἀλεξάνδρου Καλλιμάχη Β.Δ-Β.Δ. (Βοεβόδα)».
Η εὐλάβεια καί ὁ σεβασμός τῶν Πατμίων, ὅπου  καί νά εὑρίσκοντο, γιά τά Ὅσια καί τά Ἱερά τοῦ Μοναστηριοῦ μας καί τοῦ Νησιοῦ μας, ἦταν ἀνεπτυγμένος στό ἔπακρο. Αὐτό φαίνεται καθαρά ἀπό τά ἀναθήματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν πρός τό Μοναστήρι μας, τά ὁποία διαφυλάσσονται «ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ», εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν.
Στήν προκειμένη περίπτωση ὁ Πάτμιος Σάββας Φωκιανός (στοῦ Γροίκου ὑπάρχει ἡ οἰκία τῆς οἰκογένειας Φωκιανοῦ), «προσῆγε ἀναπόσπαστον δῶρον» στόν Ἀπόστολο Θωμᾶ, τήν περίτεχνη αὐτή Λειψανοθήκη, γιά νά τοποθετηθεῖ ἡ Ἁγία Κάρα Του.
Αἰώνια ἡ μνήμη Σάββα τοῦ «πανευγενοῦς».

Πηγή: Ο Πάτμιος 

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Μακ. Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου: Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ


Ο μακαριστός Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης μιλάει για το θέμα της υπακοής στους Πνευματικούς μας Πατέρες και υπό ποιές προϋποθέσεις οφείλει ο Πιστός να παρακούσει.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ανοικτή Επιστολή Ιεραποστολικής Ομάδας "Ελληνική Ναυς" προς την Ιερά Επιστασία Αγ. Όρους.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ”
εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Κεφαλιακό
e-mail: ellinikinafs@gmail.com

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016
Αγ. Ιερομ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου


Προς: Ιεράν Επιστασίαν Αγίου Όρους
Κοινοποίηση: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος


Σεβαστοί μας Πατέρες,

με φόβο Θεού και αγάπη προς το Ιερό Περιβόλι της Παναγιάς μας θα θέλαμε με πόνο καρδιάς να σας παρακαλέσουμε να προσεγγίσετε αγιοπνευματικά το θέμα που έχει προκύψει τελευταία με τη Σύνοδο, τις Οικουμενιστικές κινήσεις, τις αντιδράσεις, αλλά και τις διώξεις μοναχών.

Δεν σας υποδεικνύουμε τί θα κάνετε, αλλά σας παρακαλούμε να πάρετε σαφή θέση. Αν οι αποφάσεις της αποκαλουμένης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» και τα οικουμενιστικά ανοίγματα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πίστη μας, θα πρέπει να μας διαβεβαιώσετε, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη, ότι όλα βαίνουν καλώς και να απαντήσετε ξεκάθαρα, χωρίς ασάφειες και υπεκφυγές, σε όσους μιλούν για αιρετικές αποφάσεις και πρακτικές.

Αν πάλι συμφωνείτε με όσους επικρίνουν τις κινήσεις του Πατριάρχου ή αν υπογράφηκαν άλλα από την Ελλαδική Εκκλησία αντί των συμφωνηθέντων, θα πρέπει να συνταχθείτε μαζί με αυτούς από κοινού Επίσκοποι και Αγιορείτες Πατέρες και να λάβετε με διάκριση τα προβλεπόμενα μέτρα. Η ομολογία πίστεως δίνει σιγουριά, διαλύει την σύγχυση και δίνει πνοή και ζωντάνια στην Εκκλησία μας.

Περιμένουμε, τέλος, με αγωνία την προσεχή σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ελπίζοντας ότι θα ξεκαθαριστεί σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί.

Η "Ελληνική Ναυς" με αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη της και το αναγνωστικό της κοινό καλεί την Ιερά Επιστασία, αλλά και τους Ιεράρχες μας, με πόνο καρδιάς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όπως το έχουν πράξει έως τώρα.


Μετά τιμής,

Γεώργιος Κεφαλιακός
Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεραποστολικής Ομάδος
«Ελληνική Ναυς»