Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΥΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επιχειρεί για μία ακόμη φορά να επιβάλει τετελεσμένα ασκώντας προληπτική λογοκρισία στους αντιφρονούντες.
Επιχειρεί να επιβάλει την μέλλουσα Σύνοδο ως τον μόνο κριτή της ορθοδόξου αληθείας, παρότι αυτη εισάγει θέματα αντορθόδοξα και επιδιώκει την θεσμοθέτηση του οικουμενισμού και των αιρέσεων.
Αυτή η επιχείρηση επιβολής του αλαθήτου της Συνόδου, και μάλιστα εκ των προτέρων, ἔχει στιγματισθεί από πολλούς ορθοδόξους. Παραθέτουμε ενδεικτικά απόσπασμα από την επιστολή του Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο, ο οποίος τονίζει ότι η άποψη αυτή:
«ἐκ­φεύ­γει τῆς ἀ­λη­θεί­ας, κα­θό­τι στήν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή ἱ­στο­ρί­α πολ­λές σύνο­δοι ἐ­δί­δα­ξαν καί ἐ­νο­μο­θέ­τη­σαν λαν­θα­σμέ­να καί αἱ­ρε­τι­κά δόγ­μα­τα καί ὁ πι­στός λα­ός τίς ἀ­πέρ­ρι­ψε καί δι­ε­φύ­λα­ξε τήν ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη καί ἐ­θρι­άμ­βευ­σε τήν Ὀρ­θό­δο­ξη Ὁ­μο­λο­γί­α. Οὔ­τε σύ­νο­δος ἄ­νευ τοῦ πι­στοῦ λα­οῦ, τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, οὔ­τε λα­ός ἄ­νευ συ­νό­δου Ἐπισκό­πων μπο­ροῦν νά θε­ω­ρή­σουν ἑ­αυ­τούς σῶ­μα Χρι­στοῦ καί Ἐκκλησί­αν Χρι­στοῦ καί νά ἐκ­φρά­σουν σω­στά τό βί­ω­μα καί τό δόγ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας».
 
ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΚΕΜΑΛ !!!!!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου