Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Της Διοικούσας επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου με έδρα την Πάτμο,με την επωνυμία « Σύλλογος Ορθοδόξων Πατμίων»    και διακριτικό τίτλο  «ΠΑΤΜΟΣ ΙΕΡΑ»   
            Ο νεοσυσταθείς σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΜΙΩΝ» έχει σκοπό την διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της δισχιλιετούς Ορθόδοξης παράδοσης και κληρονομιάς της Πάτμου, καθώς και της Μοναδικότητας  και των ιδιαιτέρων προνομίων αυτής.
Μεταξύ των στόχων που απορρέουν από τους παραπάνω σκοπούς του συλλόγου, προκρίνουμε αυτή τη στιγμή την ανάδειξη του πολύ σοβαρού θέματος που απασχολεί την τοπική κοινωνία  της Πάτμου, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση όλων πάνω σ αυτό.    
       Γιατί λέμε ΟΧΙ στην προοπτική παραχώρησης Ιερού ναού στους φίλους μας Ρωμαιοκαθολικούς. 
Η Ορθόδοξη εκκλησία παγκοσμίως εδώ και 2000 χρόνια, πιστή και αμετακίνητη στη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων, τους Πατερικούς Κανόνες και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και την Ιερά Παράδοση, θεωρεί ότι η εκκλησία του Χριστού είναι «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική» και δεν αναγνωρίζει καμία άλλη Ετερόδοξη ομολογία (ετέρα δοξασία για το Θεό) ως εκκλησία. Εάν αναγνώριζε κι άλλες εκκλησίες, θα έπαυε να είναι Μια και Καθολική. 
Ως γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί μετά το ΣΧΙΣΜΑ του 1054 έθεσαν εαυτούς εκτός εκκλησίας, κυρίως με το να αλλοιώσουν μέρος του «Συμβόλου της Πίστεως», να καταργήσουν την Ιερά Παράδοση και να δημιουργήσουν νέες κακοδοξίες, όπως το Filioque, το Πρωτείο, το καθαρτήριο πύρτήν Μαριολατρεία, την άρνηση των εικόνων, το αλάθητο, το δια ραντισμού βάπτισμα, τη στέρηση του αίματος του Χριστού στους λαϊκούς, τα αγάλματα, την Oυνία και πολλά άλλα που στην ουσία  νόθευσαν την διδασκαλία του Χριστού.  
Το αποτέλεσμα ήταν να χαρακτηριστούν από την Ορθόδοξη εκκλησία ως ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ,  μη αναγνωρίζοντας  τα μυστήριά τους και μη έχοντας καμία εκκλησιαστική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Ορθόδοξες Συνόδους 879, 1170,1341,1450,1722,1838,1895 που απεριφράστως καταδικάζουν τον Παπισμό ως αίρεση.
Εμείς οι απλοί χριστιανοί, « επόμενοι τοις αγίοις πατράσι» (δηλαδή ακολουθώντας το παράδειγμα και τις εντολές των Αγίων Πατέρων),  σταθεροί και αμετακίνητοι στις αρχές της Ορθοδοξίας και τους Ιερούς Κανόνες  «ους οι πατέρες έθεντο»,  είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε πιστοί στις αρχές της Ορθοδοξίας και να τους πούμε ΟΧΙ στην προοπτική παραχώρησης Ιερού Ορθόδοξου εν λειτουργία ναού , για τους παρακάτω λόγους :
1- Εφόσον στη Πάτμο δεν υπάρχουν ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ στο θρήσκευμα μόνιμοι κάτοικοι, προς τι η εμμονή του Πατριάρχη να τους παραχωρήσει ναό;  Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει ποιος του το ζήτησε και γιατί;  
2- Εφόσον ουδείς εμποδίζει τους φίλους μας Ρωμαιοκαθολικούς στο θρήσκευμα επισκέπτες  ή άλλους ετεροδόξους να ιδρύουν ναό δικό τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος και ειδικότερα  να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το νόμο 4301/2014 για ίδρυση θρησκευτικής Κοινότητας ή Ευκτήριου Οίκου, ή να τελούν την λατρεία τους ελεύθερα σε δημόσιους, ιδιωτικούς ἤ άλλους χώρους, όπως κάνουν  μέχρι σήμερα, γιατί απαιτούν (αποκλειστικά) Ορθόδοξο εγκαινιασμένο ναό;  Δεν αντιλαμβάνονται ότι η δια μέσου του Πατριαρχείου απαίτηση  βάζει σε υποψίες τον καθένα μας ; 
3- Εφόσον ο νόμος 1155/1981 «Περί αναγνωρίσεως της Πάτμου ως Ιεράς νήσου»  είναι εκείνος που αξιώνει σεβασμό στην εκκλησιαστική Ορθόδοξη Παράδοση της Νήσου και δεν επιτρέπει την «ΑΛΛΟΙΩΣΗ» της, με την επίσημη παρουσία άλλων ετερόδοξων Ομολογιών στο νησί, γιατί θέλουν κάποιοι να γινόμαστε «ΕΜΕΙΣ» οι ίδιοι  παραβάτες του νόμου που προστατεύει το νησί μας;
4-       Αμφισβητείται από κάποιον, ότι η εκκλησιαστική μας παράδοση δεν επιτρέπει την καθοιονδήποτε μορφή παραχώρηση Ορθόδοξων Ιερών Ναών σε μη ορθοδόξους, διότι βεβηλώνεται ο χώρος ο οποίος έχει εγκαινιασθεί διά Ιερών Λειψάνων εντός δε αυτού έχουν τελεσθεί Ιερά Μυστήρια;   ΚΑΝΩΝ ΣΤ’ της εν Λαοδικεία..Συνόδου:«Περί..του μήσυγχωρεῖντοῖςαἱρετικοῖςεἰσιέναιεἰςτόνοἴκον τοῦ Θεοῦἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει».Ο διορισμός του παρόντος Κανόνος είναι, να μην έχουν την άδεια οι αιρετικοί όχι να λειτουργούν, αλλά ακόμη και να εμβαίνουν μέσα εις τον ναό του Θεού, τον υπό ορθοδόξων κρατούμενον, εάν επιμένουν εις την αίρεση και δεν θέλουν να επιστραφούν. Απορούμε επομένως και διερωτόμαστε, γιατί ο Πατριάρχης μας εμμένει σε μία αιρετική στάση, διότι περί τέτοιας πρόκειται;
5-  Αμφισβητείται από κάποιον, ότι είναι  Ιεροσυλία όταν  τελούν  αιρετικοί τα δικά τους «μυστήρια» πάνω σε ορθόδοξη Αγία Τράπεζα που έχει τελεσθεί  το ύψιστο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ναι ή όχι;   Η εκκλησία μας  διδάσκει ότι τον αφιερωμένο στον ζώντα Θεό  ναό, δεν μπορεί κανείς ούτε Αρχιερεύς ούτε ιερεύς ούτε κανείς άλλος να τον παραχωρήσει για κάτι που δεν προορίσθηκε. Προορίσθηκε ΜΟΝΟ για την  λατρεία της Παναγίας Τριάδος, όπως δογμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
6- Δηλώνουμε στους Ρωμαιοκαθολικούς επισκέπτες μας, αλλά και σε κάθε ξένο επισκέπτη άλλης ομολογίας, ότι εμείς οι φιλόξενοι Πάτμιοι τους δεχόμαστε, τους αγαπάμε, όμως οφείλουν και αυτοί να σεβαστούν τις ιδιαίτερες θρησκευτικές μας παραδόσεις και συνήθειες  και ας γνωρίζουν ότι εκείνο που μας ενοχλεί είναι οι εκ του πονηρού Ουνιτικές και εκ του «πλαγίου ενέργειες» κύκλων του Βατικανού, για επίσημο Παπικό θύλακα και την ισότιμη χρήση του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως. 
7- Τέλος απορούμε που κάποιοι υψηλά ιστάμενοι  επώνυμοι θεματοφύλακες, αντί να προστατεύουν, απεμπολούν εν' ονόματι κάποιων πιθανών ανομολόγητων συμφερόντων τα εν «Πάτμω κρατούντα» Ιερά και Όσια και δεν σέβονται την ιερότητα και ιδιαιτερότητα του νησιού μας, δημιουργώντας «εκτροπές και αλλοιώσεις»,  με σκοπό να  διαφεντεύουν τη Πάτμο και τη Μονή,  αποβλέποντας στο χρήμα και στη χειραγώγηση όλων μας. 
     Ομοίως απορούμε και για κάποιους ντόπιους  που αν και οφείλουν να αντιδράσουν δεν το κάνουν,  δηλώνοντας ουδέτεροι ή «φιμωμένοι», από τη στιγμή μάλιστα  που οι ανωτέρω γνωρίζουν ότι  από  του Σχίσματος μέχρις σήμερα ΔΕΝ ΙΣΤΟΡΕΙΤΑΙ  καμία τέτοια μεταβίβαση ορθόδοξου ναού σε ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ, κάτι που ακόμα και οι κατακτητές μας σεβάστηκαν. Δεν καταλαβαίνουν ότι η παραχώρηση  αυτή θα δημιουργήσει Πανορθόδοξο  στρεβλό προηγούμενο;  
Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνουμε ότι  εμείς οι υπογράφοντες 30 συνιδρυτές του συλλόγου μας και πολλοί άλλοι που μας  ακολουθούν, θα παραμείνουμε πιστοί στις αξίες και στις Παραδόσεις που μας άφησαν οι Πατεράδες μας. Θα σταθούμε θεματοφύλακες, υπερασπιστές και ανύσταχτοι φρουροί των ιερών παραδόσεων μας και θα αντισταθούμε σε κάθε  απόπειρα καινοτομίας, παραποίησης, αλλοίωσης ή έκπτωσης από την Ορθόδοξη πίστη μας.
Πιστεύουμε με τα επιχειρήματά μας αυτά να πείσουμε  κάθε καλόπιστο αναγνώστη, για τους λόγους που ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ κάθε προοπτική παραχώρησης εγκαινιασμένου Ορθόδοξου ναού σε Ετεροδόξους. Καλούμε κάθε Ορθόδοξο Πάτμιο να συμπαραταχθεί με την απόφασή μας να εγγραφή στο Σύλλογό μας ως μέλος και σας περιμένουμε στις 4 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη του Πάσχα και ώρα 18.00 στο Ξενοδοχείο Σκάλα,  σε μια γενικότερη ενημερωτική ημερίδα για τους σκοπούς και τους στόχους μας.  
                          Οι υπογράφοντες μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
       
                 Κωνσταντίνος Βουτζουλίδης                   Ιάκωβος Κουτλάκης
                Αθανάσιος Ελισσαίου                               Γεώργιος Καμίτσης     
                Λευτέρης Κοκκώνης                                    Γεώργιος  Κάππος  
                           
                           Σώζων Βοργιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου