Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Ένα σχόλιο του π. Σεραφείμ σχετικό με την εισήγηση Πάτμιου Δημοτικού Συμβούλου για τη χρήση του Πάτμιου Πνευματικού Κέντρου.

Από πότε κ. Ευγενικέ η Πάτμος έγινε πανθρησκειακός προορισμός; Με την έννοια τουλάχιστον που χρησιμοποιείτε τον όρο. Οι θέσεις σας αυτές μπορεί να έχουν σημείο αναφοράς το οικονομικό κέρδος αλλά δεν δικαιούσθε ούτε εσείς ούτε κανείς άλλος να αγνοείτε την μοναδικότητα της Πάτμου ως ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ. Και όταν λέμε ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ δεν εννοούμε μία κάποια πανθρησκειακή ιερότητα που θα επιτρέπει στο κάθε δόγμα κάθε θρησκεία να πραγματοποιεί θρησκευτικές τελετές αλλά ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ μια ιδιαιτερότητα την οποία οφείλουμε από κοινού όλοι οι παράγοντες να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε και όχι να θυσιάσουμε έτσι χλιαρά στο βωμό του χρήματος. Αυτή η ιδιαιτερότητα έκανε γνωστή την Πάτμο στα πέρατα της γης, αυτή και μόνο αυτή είναι ο εγγυητής για την περαιτέρω ανάπτυξη της. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!!


1 σχόλιο:

  1. Η νήσος Πάτμος αναγνωρίστηκε το πρώτον στο σύνολό της ως «ιερός χώρος» με τον Ν. 1155/1981, σε συνέχεια των μέχρι τότε εκάστοτε ισχυουσών προστατευτικών διατάξεων. Η αναγνώριση αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με τον νόμο: α) εις την διασφάλισιν και έξαρσιν του ιδιαζόντος θρησκευτικού χαρακτήρος της νήσου, την προστασίαν των ιερών της χώρων μετά των εν αυτοίς κειμηλίων και θησαυρών και την κατάλληλον προβολήν και αξιολόγησιν αυτών· β) εις την δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων διά την από ταύτης παγκόσμιον προβολήν του ορθοδόξου πνευματικού πλούτου και την ευρυτέραν μετοχήν παντός εφιεμένου εις την μετά της νήσου συνδεομένην πνευματικότητα, και γ) εις την καθιέρωσιν της νήσου ως παγκοσμίου προσκυνηματικού κέντρου και εστίας πανελληνίου και διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας.
    Σύμφωνα με το Σύνταγμα οποιαδήποτε ενέργεια θίγει την μοναδικότητα της Πάτμου ως Ορθοδόξου Ιεράς Νήσου, διώκεται από το Σύνταγμα βάση του άρθρου 120.

    ΑπάντησηΔιαγραφή